Протодиякон Василь ДІДОРА, кандидат церковно-історичних наук, викладач кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін Київської православної богословської академії.


Основну увагу даної статті зосереджено на дослідженні біографічних відомостей намісників Свято-Михайлівського Видубицького монастиря, та їхньому внеску у розбудову Видубицької обителі.
Ключові слова: Свято-Михайлівський Видубицький монастир, обитель, митрополит, намісник, ігумен, чернеча братія.

 

1. Біблія. Книги Священного Писання Старого та Нового Завіту. – К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2004. – 1417 с.
2. ІР НБУВ. Ф. ІІ. – Спр. 243.
3. ІР НБУВ. Ф. ІІ. – Спр. 6408.
4. ІР НБУВ. Ф. ІІ. – Спр. 27502.
5. ІР НБУВ. Ф. ІІ. – Спр. 27840.
6. ІР НБУВ. Ф. ІІ. – Спр. 27841.
7. ІР НБУВ. Ф. 194. – Спр. 114.
8. ЦДІАУК. Ф. 127. – Оп. 169. – Спр. 20.
9. ЦДІАУК. Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 1134.
10. ЦДІАУК. Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 1507.
11. ЦДІАУК. Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 1527.
12. ЦДІАУК. Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 1980.
13. ЦДІАУК. Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 2050.
14. ЦДІАУК. Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 2739.
15. ЦДІАУК. Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 2987.
16. ЦДІАУК. Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 3473.
17. ЦДІАУК. Ф. 128. – Оп. 1. – Спр. 183.
18. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 1.
19. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 10.
20. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 18.
21. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 27.
22. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 47.
23. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 84.
24. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 89.
25. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 113.
26. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 164.
27. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 184.
28. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 186.
29. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 200-А.
30. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 206.
31. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 261.
32. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 383.
33. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 562.
34. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 637.
35. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 863.
36. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 907.
37. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 1025.
38. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 9.
39. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 69.
40. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 276.
41. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 288.
42. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 615-А.
43. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 660-А.
44. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 668.
45. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 699.
46. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 700.
47. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 722.
48. ЦДІАУК. Ф. 130. – Оп. 2. – Спр. 769.
49. Висоцька Т. А. Почека Афанасій, чернече ім’я Антоній // Киево-Могилянська академія в іменах ХVII – ХVIII ст.: Енциклопедичне видання. – К.: Вид. дім Academia, 2001. – С. 442 – 443.
50. Голубев С. Т. проф.. История Киево-Выдубицкого Свято-Михайловского монастиря. – К., 2011. – 655 с. – Приложения 392 – 640 с.
51. Граевский И. Киевский митрополит Тимофей Щербацкий // Труды КДА. – К., 1911. – Кн. 4. – С. 548 – 586.
52. Задорожна О. Ф. Гамалія Стефан, чернече імʼя Сит // Києво-Могилянська академія в іменах XVII – XVIII ст.: Енциклопедичне видання. – К., 2001. – С. 135.
53. Клос В., дияк. Історія Свято-Михайлівського Києво-Золотоверхого монастиря. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата богословських наук випускника Київської Духовної Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – К., 2006. – 333 с.
54. Лазаревский А. Очерки малороссийских фамилий: Гамалеи // Русский архив. – М., 1975. – Т. 1. – № 4. – С. 439 – 448.
55. Максимович М. А. Киев явился градом великим: Вибрані українознавчі твори. – К.: Либідь, 1994. – 448 с.
56. Мицик Ю., прот., Тарасенко І. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Свято-Михайлівського Видубицького монастиря // «Видубицький Михайлівський монастир – погляд крізь віки»: збірник матеріалів наукової конференції присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубицького монастиря. – К., 2010. – С. 214 – 216.
57. Оглобин О. Петро Калнишевський і Києво-Видубицький монастир: два неопубліковані документи // Віра і знання. – Нью-Йорк, 1954. – Вип. 1. – С. 117 – 118.
58. Оглобин О. Петро Калнишевський і Києво-Видубицький монастир // Чаша. – К., 2006. – № 29. – С. 21 – 22.
59. Прокоп’юк О. Настоятелі Видубицького Михайлівського монастиря в «присутствії» Київської духовної консисторії // «Видубицький Михайлівський монастир – погляд крізь віки»: збірник матеріалів наукової конференції присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубицького монастиря. – К., 2010. – С. 191 – 200.
60. Рудюк Д., митр., Клос В., прот. Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир. – К., 2013. – 416 с.
61. Троцкй П. Киево-Выдубицкий Михайловский монастырь // Киевские епархиальные ведомости. – К., 1870. – № 22. – Отд. 2. – С. 643 – 650.
62. Ульяновский В. Выдубицкий чуда архангела Михаила монастир. История в лицах, пам’ятниках архитектуры и церковного искусства. – К.: Изд. дом «МУЗЕЙ ШЕРЕМЕТЬЕВЫХ», 2009. – 623 с.
63. Хижняк З. І. Воронківський, черенче імʼя Іаков // Києво-Могилянська академія в іменах ХVII – ХVIII ст.: Енциклопедичне видання. – К., 2001. – С. 126.
64. Хижняк З. І. Горка Андрій, чернече ім’я Лаврентій // Киево-Могилянська академія в іменах ХVII – ХVIII ст.: Енциклопедичне видання. – К., 2001. – С. 146 – 147.

 

Повний текст статті (.pdf)