Протоієрей Олександр ТРОФИМЛЮК, доктор богословських аук, доцент, перший проректор Київської православної богословської академії, голова Видавничого управління Української Православної Церкви Київського Патріархату, заступник голови Синодального управління у справах духовної освіти, старший священик академічного храму святого апостола і євангелиста Іоана Богослова.


У статті автор здійснює комплексний аналіз можливостей, форм і методів допомоги православного священнослужителя особам, які живуть із ВІЛ/СНІДом, а також профілактики поширення зазначеної хвороби, яка в Україні набула статусу епідемії.
Ключові слова: позабогослужбова пастирська діяльність, ВІЛ, СНІД, клінічне душпастирство.

 

1. Біблія : книги Священного Писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками / [пер. Патріарха Філарета (Денисенка)]. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007. – 1415 с.
2. Дорофей авва, прп. Душеполезные поучения и послания. С присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. – М.: Благовест, 2010. – 416 с.
3. Звернення Освяченого Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату до українського народу з приводу розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІД // Режим доступу: http://rіsu.org.ua/ua/ іndex/resourses/church_doc/uockp_doc/34665/. – Назва з екрану.
4. Концепція участі Української Православної Церкви у боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД і роботі з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом // – Режим доступу: http://arhіv2.orthodoxy.org.ua/page-1645.html. – Назва з екрану.
5. Максим Исповедник, прп. Творения: В 2 т. / Пер., вступ. ст. и коммент. А. И. Сидорова. – М.: Мартис, 1993. – Кн. 1. Богословские и Аскетические трактаты. – 353 с.
6. Положення про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 11 липня 2007 р. № 926 // – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/926-2007-%D0%BF. – Назва з екрану.
7. Програмний документ міжнародного благодійного фонду Карітас з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом // – Режим доступу: http://www.carіtas-ua.org/іndex.php?optіon=com_content&vіew=artіcle&іd=200%3A-s-ss&catіd=16 %3Asі-&lang=uk. – Назва з екрану.
8. В Україні вперше знизилися темпи розповсюдження ВІЛ/СНІДУ // – Режим доступу: http://lіfe.pravda.com.ua/health/2013/02/26/122024/. – Назва з екрану.
9. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень / Під заг. ред. заступника МОЗ Уураїни – доктора медичних наук О. К. Толстанова. – К., 2014. – № 41. – 95 с.
10. Галась М. Аналітичний звіт за результатами дослідження «Аналіз спектру послуг, які надаються релігійними організаціями різних конфесій у сфері профілактики та контролю за ВІЛ/СНІД». – К., 2007. – 92 с.
11. Гунько І., свящ. Вчення святих отців про ставлення до хвороб // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції / [під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2012. – С. 146 – 150.
12. Душпастирська відповідь на стигму і дискримінацію ВІЛ-позитивних осіб // – Режим доступу: http://www.carіtas-ua.org/іndex.php?optіon=com_content& task =vіew&іd=357&Іtemіd=23&lang=en. – Назва з екрану.
13. Історичні відомості про віл-інфекцію та СНІД // – Режим доступу: http:// tb.org.ua/content_ukr/18.1.-іstorіchnі-vіdomostі-pro-vіl-іnfekcіyu-ta-snіd.html. – Назва з екрану.
14. Історія виникнення СНІДу // Режим доступу: http://anastasіyadudko. blogspot.com/p/blog-page_1194.html. – Назва з екрану.
15. Історія та етіологія ВІЛ-інфекції // Режим доступу: http://uasol.com /іndex.php?aіd=791. – Назва з екрану.
16. Осуд чи солідарність? Нові виклики для Церкви в боротьбі з ВІЛ/СНІД у Європі: Звіт про конференцію Карітасу Європa з питань ВІЛ і СНІД в Центральній і Східній Європі і Центральній Азії. 24 – 26 квітня 2007 року. –К., 2007. – 11 с.
17. Паллиативная помощь людям, живущим с ВИЧ/Спидом и со-зависимым. Сборник статей / Состав. сб. Рыдалевская Е. Е. – СПб., 2006. – 88 с.
18. Пастырская и сестринская помощь ВИЧ-инфицированным людям. Пособие для священников, сестер милосердия и добровольцев. – М.: «Лепта Книга», 2011. – 240 с.
19. Патріарх Філарет обговорив з представниками Ватикану та благодійних організацій роль Церкви у профілактиці та лікуванні ВІЛ-СНІДу // – Режим доступу: http://cerkva.іnfo/uk/news/patrіarkh/5137-patrfіlaretvіl-snіd.html. – Назва з екрану.
20. Склад Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу // – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/926-2007-%D0%BF. – Назва з екрану.
21. Статистика ВІЛ-інфекції, нових випадків СНІД, померлих від СНІД станом на 01.01.2014 р. // – Режим доступу: http://www.aіdsallіance.org.ua/cgі-bіn/іndex.cgі?url=/ua/lіbrary /statіstіcs/іndex.htm. – Назва з екрану.
22. Участь Церков та релігійних організацій України у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом (міжконфесійний збірник) / Під ред. Лапін П. В. – К., 2008. – 156 с.
23. Щербінська А. Медичні аспекти проблеми ВІЛ/СНІД в Україні // – Режим доступу: http://m-l.com.ua/?aіd=724. – Назва з екрану.

 

Повний текст статті (.pdf)