Митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ (Думенко), доктор богословських наук, професор, ректор та професор кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії, голова Синодального управління у справах духовної освіти, Патріарший намісник, постійний член Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, намісник Свято-Михайлівського Видубицького монастиря.


Стаття присвячена 960-літтю з часу створення давньої русько-української Переяславської єпархії та 280-річному ювілею Пе­реяславського колегіуму (1734 – 2014 рр.). У ній висвітлено історію започаткування та функціонування визначного освітнього осередку єпархії, подано відомості про особливості навчального процесу та здійснено огляд життя й діяльності засновника духов­ної школи єпископа Арсенія (Берла).
Ключові слова: Переяславська єпархія, Переяславський колегіум, архієпископ, єпископ, вікарний архієрей, ректор.

 

1 Цит. за: Епіфаній (Думенко), митр. До історії Переяславської єпархії // Труди КДА : богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2014. – № 13. – С. 164 – 168; Історія Переяслав-Хмельницької єпархії // Сайт «Київські єпархіальні відомості» [Електронний ресурс] Режим доступу : http://vidomosti.kiev.ua/eparhia/vidomosti.html ; Історія Полтавсь­кої єпархії  // Сайт Полтавської єпархії [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.orthodox.poltava.org/eparh_upr.htm
2 Грушевський М., проф. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1992. – Т. 2. – С. 338 – 339.
3 Петров Н. Описание рукописей, находящихся в музее Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии  // Труди КДА. – 1877. – № 7. – С. 575 – 606.
4 Кондратенко Д. Києво-Межигірський Спасо-Преображенський монастир у світлі державно-церковних відносин в різні періоди його існування : дис. ... канд. богосл. н. / Київська Духовна Академія Української Православної Церкви Київського Патріархату; – Кондратенко Данило. – К., 2002. – С. 111.
5 Кондратенко Д. Києво-Межигірський… – С. 110, 111.
6 Арсеній Берло. – Режим доступу: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/03a477c915eb2b45/
7 Крамаренко И. Из воспоминаний о ректорах и учителях Полтавско-Переяславской семинарии в первой четверти текущего столетия // Полтавские епархиальные ведомости. – 1880. – № 9. – С. 403 – 409.
8 Асконченский В. Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ академіею : в 2 ч. – К. : Въ университетской типографіи, 1856. – Ч. 1. – С. 142 – 144.
9 Власовський І., проф. Нарис історії Української Православної Церкви : в 4 т., 5 кн. – К. : Вид. УПЦ Київського Патріархату, 1998. – Т. 2. – С. 53 – 54.
10 Бодянський І. Донесения изь Праги магистра Московского университета // Журнал Народного Просвещения. – СПб. : Типография императорской академии, 1838. – С. 392 – 400; Материалы для истории монастырей Полтавской епархии в ХVII и ХVIII столе­тиях // Полтавские Епархиальные Ведомости (Часть неоф.). – 1891. – № 23. – С.76.
11 Більш детально про це можна прочитати в нашій попередній статті, присвяченій історії Переяславської єпархії – Епіфаній (Думенко), митр. До історії Переяславської єпархії // Труди КДА : богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату / ред. кол.: митр. Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. – [К.], 2014. – № 13. – С. 164 – 168.

 

 Повний текст статті (.pdf)